UID: 17679291

Ing. Jaroslav Dulovec

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Oravská Lesná
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11843 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11843
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11843
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2011
Evidenčné č.: 10097 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10097
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10097
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2011