UID: 17739391

Jozef Vraštiak

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11301 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11301*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11301*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 11301 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11301*10-20*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11301*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 11301 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11301*10-20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11301*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 11301 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11301*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11301*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 09669 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09669*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 09669*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 09669 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09669*10-20*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 09669*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012
Evidenčné č.: 09669 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09669*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 09669*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 07.03.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2012