UID: 15609113

Ing. Anna Cillerová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
4229@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4229 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4229*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 10.03.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 4229*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 11.03.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 10.03.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 4229 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.03.2003 Stav členstva od: 11.03.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.03.2003 10.03.2016