UID: 17700291

Ing. Jaroslav Subjak

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Novoť
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10736 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10736
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.09.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 10736
Stav odbornosti: Aktívna od 15.06.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.09.2020
Evidenčné č.: 09670 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09670
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09670
Stav odbornosti: Aktívna od 11.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 09670 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09670
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09670
Stav odbornosti: Aktívna od 11.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009
Evidenčné č.: 09670 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09670
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2009
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 09670
Stav odbornosti: Aktívna od 11.06.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2009