UID: 15659801

Ing. Irina Jakušová

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NEO DOMUS
Jilemnického 2, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36300489, DIČ: 2020175201, IČ DPH: SK2020175201
032/2850070
jakusova@neodomus.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2859 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2859*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2859*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2859 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 18.12.2001