UID: 17839893

Ján Milan

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Dielenská Kružná 2, 038 61, Vrútky, Slovenská republika
IČO: 31615619, DIČ: 2020433877, IČ DPH: SK2020433877
043/4205701
zos-vrutky@zos-vrutky.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10435 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10435*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.06.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 10435*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.06.2006
Evidenčné č.: 10987 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10987*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 11.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 10987*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 22.10.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.11.2015