UID: 15679592

Ing. Mária Ďurčáková

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavoprojekt, s.r.o.
Jarková 31, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31705286, DIČ: 2020523494, IČ DPH: SK2020523494
neuvedený
2635@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2635 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2635*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 2635*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2013
Evidenčné č.: 069 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 069*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 03.07.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 069*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2635 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001