UID: 15610301

Ing. Zdenka Makarová

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROJEX
Beckovská 3, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
neuvedený
0541@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0541 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0541*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0541*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0541 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.05.2001