UID: 17919491

Miroslav Cingel

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Belá
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10094 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10094*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 10094*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.04.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.01.2007
Evidenčné č.: 09519 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09519*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09519*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008