UID: 15719791

Ing. Jaroslav Burda

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
SPROBUJ, s.r.o.
Farská 4, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 32753586, DIČ: 1020390877
neuvedený
2140@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2140 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2140*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.02.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 2140*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.02.2011
Evidenčné č.: 00925 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00925*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00925*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 00817 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00817*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00817*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 262 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 262*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 262*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 2140 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001