UID: 17990392

Ing. Dušan Kudjak

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Rabča
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ústav stavebnej ekonomiky
Miletičova 21, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36746916
02/64282255
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11566 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11566
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11566
Stav odbornosti: Aktívna od 10.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010
Evidenčné č.: 10559 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10559
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10559
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.04.2013