UID: 18029201

Ing. Miroslav Rentka

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mestský úrad Námestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01, Námestovo, Slovenská republika
IČO: 00314676, DIČ: 2020571707
043/5504711
sekretariat@namestovo.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 12556 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12556
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 12556
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2013
Evidenčné č.: 10011 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10011
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10011
Stav odbornosti: Aktívna od 24.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2011
Evidenčné č.: 10011 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10011
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10011
Stav odbornosti: Aktívna od 10.04.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2011