UID: 15729101

Ing. Rudolf Hudák

Prešovský kraj, okres Bardejov, mesto Bardejov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Rudolf Hudák
Brezová 8, 085 01, Bardejov, Slovenská republika
IČO: 17274028, DIČ: 1022356236
neuvedený
0155@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0155 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0155*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.02.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 0155*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 23.03.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.02.2011
Evidenčné č.: 09640 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09640*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 09640*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.12.2002
Evidenčné č.: 02600 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02600*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 23.12.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02600*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.12.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 0155 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 23.03.1995 Stav členstva od: 23.03.1995
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 23.03.1995