UID: 18000711

Ing. František Medvecký

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dlhá nad Oravou
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11856 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11856
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11856
Stav odbornosti: Aktívna od 02.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2011
Evidenčné č.: 10814 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10814
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 10814
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.12.2014