UID: 18149711

Ing. Michal Graňák

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Oravská Jasenica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11803 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11803
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 11803
Stav odbornosti: Aktívna od 08.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2011
Evidenčné č.: 11803 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11803
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2011
Špecifikácia: lesné cesty Osvedčenie: 11803
Stav odbornosti: Aktívna od 08.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2011
Evidenčné č.: 11803 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11803
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2011
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 11803
Stav odbornosti: Aktívna od 08.12.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2011
Evidenčné č.: 10166 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10166
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10166
Stav odbornosti: Aktívna od 02.06.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2011
Evidenčné č.: 10166 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10166
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.06.2011
Špecifikácia: líniové stavby Osvedčenie: 10166
Stav odbornosti: Aktívna od 02.06.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.06.2011