UID: 18169401

Ing. František Stankievič

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Tvrdošín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11431 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11431
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11431
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 11431 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11431
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11431
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 11431 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11431
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11431
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 10533 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10533
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10533
Stav odbornosti: Aktívna od 15.02.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.04.2013
Evidenčné č.: 10533 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10533
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10533
Stav odbornosti: Aktívna od 15.02.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.04.2013
Evidenčné č.: 10533 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10533
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10533
Stav odbornosti: Aktívna od 15.02.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.04.2013