UID: 15739001

Ing. Ľubomír Poruban

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčianske Stankovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PORIS s.r.o
Sedličná 165, 913 11, Trenčianske Stankovce, Slovenská republika
IČO: 46962727, DIČ: 2023664302
032/6496310
lubo.poruban@gmail.com, poris@zoznam.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06585 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06585
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 06585
Stav odbornosti: Aktívna od 25.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2013
Evidenčné č.: 05898 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05898
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 05898
Stav odbornosti: Aktívna od 25.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2013
Evidenčné č.: 332 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 332*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 332*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Evidenčné č.: 332 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 332*2*2013
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 332*2*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1349 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1349*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 1349*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2020 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 1349 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 20.06.2001 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 20.06.2001 31.12.2019