UID: 18219791

Ing. Marcel Mačuga

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Izola Projekt, s.r.o.
Textilná 8, 040 12, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 12252 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12252
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.10.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 12252
Stav odbornosti: Aktívna od 18.09.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.10.2012
Evidenčné č.: 313 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 313*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 313*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010