UID: 14339401

Ing. Ivan Ješko

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ivan Ješko
Kollárova 73, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 10875417, DIČ: 1021805631
neuvedený
3860@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3860 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3860*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 07.11.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 3860*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 13.11.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 13.11.2018
Evidenčné č.: 02999 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02999*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 07.11.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 02999*11*
Stav odbornosti: Neaktívna od 07.11.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 07.11.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 3860 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 13.11.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.04.2002 12.11.2018