UID: 18349912

Ing. František Gonšor

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11651 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11651
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11651
Stav odbornosti: Aktívna od 26.05.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2010
Evidenčné č.: 10588 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10588
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10588
Stav odbornosti: Aktívna od 24.05.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.06.2013