UID: 15759901

Ing. Ján Ilavský

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PRO-ING, s.r.o.
Hviezdoslavova 1509/11, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
neuvedený
3375@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 27.03.2002
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3375 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3375*A2
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 3375*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2010
Evidenčné č.: 3375 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 3375*I4
Podkategória: 560 výrobné technologické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2010
Špecifikácia: zariadenia strojárskeho priemyslu Osvedčenie: 3375*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2010
Evidenčné č.: 02748 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02748*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: jednoduché stavby Osvedčenie: 02748*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3375 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.03.2002