UID: 15759101

prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4, 042 00, Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710
neuvedený
kancelar@tuke.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4610 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4610*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 4610*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.02.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4610 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.07.2005 Stav členstva od: 14.07.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.07.2005