UID: 15759211

Ing. Vincent Brezničan

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Dolné Vestenice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INGPROS
Družstevná 383/13, 972 23, Dolné Vestenice, Slovenská republika
neuvedený
3018@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3018 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 3018*Z*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3018*Z*2-2
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3018 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3018*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3018*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 00823 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00823*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.03.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 00823*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.02.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.03.2004
Evidenčné č.: 00823 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00823*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.03.2004
Špecifikácia: skládky odpadov Osvedčenie: 00823*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.03.2004
Evidenčné č.: 00823 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00823*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.03.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 00823*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.03.2004
Evidenčné č.: 00749 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00749*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00749*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3018 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002