UID: 18559001

Ing. Peter Meľo

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dlhá nad Oravou
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ÚPSVaR
Námestie slobody 1268/1, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 12684 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12684
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.06.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 12684
Stav odbornosti: Aktívna od 04.06.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.06.2014
Evidenčné č.: 11476 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11476
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.06.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 11476
Stav odbornosti: Aktívna od 17.06.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.06.2019