UID: 15769701

Ing. Ivan Král

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NIVÓ PROJEKT
Krivá 18, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 17084873, DIČ: 2020494531, IČ DPH: SK2020494531
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03791 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03791*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 03791*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.04.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2694 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2694*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.11.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 2694*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.11.2019 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.11.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 2694 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 01.11.2019
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 31.10.2019