UID: 18809911

Václav Benko

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MARCOM-SK, s. r. o.
Na Bystričku 11122/2, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 50945939
0918/602229
benkovaclav@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 12627 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12627*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.03.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 12627*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.03.2014
Evidenčné č.: 11168 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11168*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 11168*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.12.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.12.2016