UID: 14349021

Ing. Andrej Blažek

Bratislavský kraj, okres Pezinok, mesto Pezinok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
APPS, Ing. Eva Blažeková
Rybničná 40, 831 07, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 37318624, DIČ: 12684821
neuvedený
1086@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1086 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 1086*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.03.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 1086*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.03.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 1086 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.06.2001