UID: 15789921

Ing. Ján Jakubov

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROINST, spol. s r. o.
Kukučínova 23, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 31653863, DIČ: 2020490571, IČ DPH: SK2020490571
neuvedený
1125@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1125 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 1125*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 1125*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2005
Evidenčné č.: 03075 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03075*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 03075*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.04.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Evidenčné č.: 02842 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02842*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 28.09.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 02842*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.09.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1125 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 09.08.2001