UID: 13559101

Ing. Michal Janok

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Michal Janok
Lesnícka 11, 040 11, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02912 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02912*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02912*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1925 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 1925*A*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 01.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 1925*A*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.04.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.04.2010
Evidenčné č.: 1925 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1925*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 01.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 1925*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.04.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.04.2010
Evidenčné č.: 1925 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1925*A*4-1,23
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 1925*A*4-1,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.04.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.04.2010
Evidenčné č.: 1925 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-23 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1925*A*4-1,23
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Neaktívna od 01.04.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 1925*A*4-1,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.04.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.04.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 1925 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 02.04.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001 01.04.2010