UID: 13510401

Ing. František Harniš

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. František Harniš, Projektová kancelária
Ferka Urbánka 7, 052 01, Spišská Nová Ves
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02171 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02171*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02171*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.03.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3282 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 3282*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 3282*A*3-2
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2010
Evidenčné č.: 3282 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3282*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 3282*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2010 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 3282 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 16.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002 15.11.2010