UID: 13609891

Ing. Štefan Lejko

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HUTNÝ PROJEKT Košice
B. Němcovej 30, 042 18, Košice
neuvedený
1234@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04210 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04210*10-22*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04210*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.03.2001
Evidenčné č.: 04210 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04210*10-22*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 19.03.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 04210*10-22*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.03.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 1234*Z*2-4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 27.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1234*Z*2-4
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.11.2014
Evidenčné č.: 1234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1234*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 27.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1234*Z*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.11.2014
Evidenčné č.: 1234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1234*Z*4-1,23
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 27.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1234*Z*4-1,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.11.2014
Evidenčné č.: 1234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-23 Stavebné konštrukcie - projektovanie inžinierskych stavieb Pečiatka: 1234*Z*4-1,23
Podkategória: 423 mosty a tunely Stav pečiatky: Neaktívna od 27.11.2014
Špecifikácia: tunely a podzemné dráhy Osvedčenie: 1234*Z*4-1,23
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1234 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 27.11.2014