UID: 15710912

Ing. Ľubomír Kovaľ

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REPSS
Námestie Slobody 3, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 31694306, DIČ: 2020498359, IČ DPH: SK2020498359
neuvedený
2690@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2690 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2690*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2690*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2690 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001