UID: 15719802

Ing. Mária Kozárová

Košický kraj, okres Košice, mesto Bohdanovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Mária Kozárová
Bohdanovce 61, 044 16, Bohdanovce, Slovenská republika
IČO: 32569637, DIČ: 1032343554
neuvedený
1225@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1225 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1225*A*4-1,3
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1225*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1225 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1225*A*4-1,3
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1225*A*4-1,3
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1225 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001