UID: 15759391

Ing. Mária Baníková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ATELIER M
Špitálska 35, 811 08, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0170@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0170 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0170*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0170*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.11.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0170 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.11.1997 Stav členstva od: 20.11.1997
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.11.1997