UID: 14169011

Ing. Vojtech Bagi

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Bagi Vojtech
L. Dérera 5, 831 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0514 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0514*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 21.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 0514*SP*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 22.07.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 21.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0514 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 22.07.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.06.2001 21.07.2009