UID: 15769091

Ing. Ľubica Fajtová

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Fajta - STAVPLAN
Starohorská 28, 974 11, Banská Bystrica, Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1024 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1024*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 1024*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2020 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 1024 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 13.06.2001 31.12.2019