UID: 15769611

Ing. Jela Neuzerová

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENPROJEKT
J. Wolkera 35/16, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 46570209, DIČ: 2023468898
neuvedený
2054@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2054 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2054*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2054*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2054 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2054*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2054*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 134 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 134*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 134*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2054 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001