UID: 14219092

Ing. Severin Bendák

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Severin Bendák
Hlavná 135, 976 56, Pohronská Polhora
neuvedený
0095@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0095 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 0095*Z*2-1,4
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 14.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0095*Z*2-1,4
Stav odbornosti: Neaktívna od 15.02.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 14.02.2012
Evidenčné č.: 0095 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 0095*Z*2-1,4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 14.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0095*Z*2-1,4
Stav odbornosti: Neaktívna od 14.02.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 14.02.2012
Evidenčné č.: 0095 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0095*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 14.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0095*Z*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 14.02.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 14.02.2012
Evidenčné č.: 0095 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0095*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 14.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 0095*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 14.02.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 14.02.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 0095 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 15.05.1996 Stav členstva od: 15.02.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.05.1996 14.02.2012