UID: 14289711

Ing. Marian Poláček

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05830 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05830*10-21-22-23*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05830*10-21-22-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Evidenčné č.: 05830 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05830*10-21-22-23*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: pozemné komunikácie Osvedčenie: 05830*10-21-22-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Evidenčné č.: 05830 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05830*10-21-22-23*
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 05830*10-21-22-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001
Evidenčné č.: 05830 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05830*10-21-22-23*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05830*10-21-22-23*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2001