UID: 14210021

Ing. Ľudovít Lieskovský

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavebná fakulta TU Košice
Vysokoškolská 4, 042 01, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0148 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0148*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0148*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2009 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0148 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 14.10.1993 Stav členstva od: 01.01.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.10.1993 31.12.2008