UID: 15809591

Ing. Pavol Meluš

Nitriansky kraj, okres Topoľčany, mesto Tovarníky
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Meluš Pavol - projektant
Pod Kalváriou 373, 955 01, Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 30716969
0903/847481
2268@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2268 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2268*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2268*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2268 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001