UID: 14339211

Ing. Július Olšiak, CSc.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM
Sabinovská 10, 821 02, Bratislava
neuvedený
1156@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1156 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1156*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 10.12.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 1156*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 11.12.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 10.12.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 1156 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 11.12.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.06.2001 10.12.2012