UID: 14389511

Ing. Igor Podhájecký

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Igor Podhájecký - INPRES
Gemerská 3, 040 11, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0115 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0115*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 02.11.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 0115*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 03.11.2005 Stav osvedčenia: Neaktívne od 02.11.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 0115 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.05.1993 Stav členstva od: 03.11.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.05.1993 02.11.2005