UID: 14439412

Ing. Juraj Mravec

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
JM - PROJEKT
Tajovského 21, 010 01, Žilina
neuvedený
3234@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05092 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05092*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05092*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.05.2001
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3234*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 3234*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2013 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 3234 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 01.01.2013
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002 31.12.2012