UID: 14469801

Ing. František Liščinský

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
U. S. STEEL, závod ITES
044 54, Košice
neuvedený
1233@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1233 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1233*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 03.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1233*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 04.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 03.11.2014
Evidenčné č.: 1233 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1233*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 03.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 1233*Z*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 04.11.2014 Stav osvedčenia: Neaktívne od 03.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 1233 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 04.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001 03.11.2014