UID: 14469022

Ing. Miroslav Chovanec

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miroslav Chovanec
Stierova 19, 040 23, Košice
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0096 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 0096*A*2-1,4
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0096*A*2-1,4
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Evidenčné č.: 0096 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 0096*A*2-1,4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0096*A*2-1,4
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Evidenčné č.: 0096 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0096*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0096*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Evidenčné č.: 0096 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0096*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 0096*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2011 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 0096 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.05.1996 Stav členstva od: 01.01.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.05.1996 31.12.2010