UID: 15829491

Ing. Rudolf Kozlai

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
S-Projekt s.r.o.
Okružná 55, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31689655, DIČ: 2020519622, IČ DPH: SK2020519622
051/7582024
sprojekt@sprojekt.sk, architekt@sprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2692 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2692*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 2692*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.11.2015
Evidenčné č.: 09795 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09795*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.07.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 09795*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.06.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.07.2003
Evidenčné č.: 08614 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08614*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.07.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 08614*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 24.06.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.07.2003
Evidenčné č.: 179 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 179*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 179*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2692 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001