UID: 14379591

doc. Ing. Štefan Ondáš, CSc.

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Vysokoškolská 4, 042 00, Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710
neuvedený
kancelar@tuke.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4608 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4608*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4608*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.08.2005
Evidenčné č.: 4608 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4608*Z*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 15.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4608*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.08.2005
Evidenčné č.: 076 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 076*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 076*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4608 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.07.2005 Stav členstva od: 14.07.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.07.2005