UID: 15829691

Ing. Bruno Boroš

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Bruno Boroš
Drevárska 453/1, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 11944439, DIČ: 1020725871, IČ DPH: SK1020725871
052/7731394
0186@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0186 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0186*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0186*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0186 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.12.1994 Stav členstva od: 19.12.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 19.12.1994