UID: 15829601

Ing. Milan Černický

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Arkáda Poprad
Levočská 866/10, 058 01, Poprad, Slovenská republika
neuvedený
3258@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3258 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3258*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3258*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 23.01.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 01005 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01005*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.04.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01005*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.04.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3258 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002